МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
10А 11А
П
Н
1
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Физкультура
Галкин Р.О.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Литература
Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Технология
Муратова Л.Р.
Музыка
Шайко И.В.
Обществознание
Исакова З.С.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Биология
Димина О.Н.
Химия
Голикова А.П.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
2
Математика
Муединова Н.Н.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Литература
Гончар Л.А.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
География
Муединова Т.Н.
7Б-17Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
7В-17В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
Литература
Чёрная М.В.
Музыка
Шайко И.В.
Физика
Черноус А.В.
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Химия
Голикова А.П.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
3
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Математика
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
6Б-16Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Голиков С.Н.
География
Муединова Т.Н.
Физкультура
Галкин Р.О.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Литература
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
Информатика
Аккиев Р.А.
Химия
Голикова А.П.
4
5А-15А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
Литература
Гончар Л.А.
История
Исакова З.С.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Литература
Мурадова Л.А.
Химия
Голикова А.П.
Литература
Чёрная М.В.
Биология
Димина О.Н.
Литература
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
5
Литература
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Абдураманова Г.А.
Литература
Гончар Л.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
История
Исакова З.С.
Физкультура
Галкин Р.О.
География
Муединова Т.Н.
7В-17В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Химия
Голикова А.П.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Литература
Попкова И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Физика
Черноус А.В.
6
История
Исакова З.С.
Физкультура
Голиков С.Н.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Литература
Абдураманова Г.А.
6В-16В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
7А-17А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Физика
Черноус А.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Химия
Голикова А.П.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Биология
Димина О.Н.
7 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
7А-17А-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
--- ---
Обществознание
Исакова З.С.
Физика
Черноус А.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Химия
Голикова А.П.
---
11А-1
Кр.тат. яз.
Велиева А.К.
В
Т
1
5А-15А-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Акимова З.Р.Велиева А.К.
Математика
Муединова Н.Н.
Физкультура
Ионкина Н.С.
География
Муединова Т.Н.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
История
Исакова З.С.
Математика
Оборина О.В.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Биология
Димина О.Н.
Физика
Черноус А.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Искусство
Шайко И.В.
Математика
Копица С.П.
Литература
Попкова И.В.
История
Салошина В.А.
2
Математика
Муединова Н.Н.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
5В-15В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Велиева А.К.
Математика
Аблякимова Э.З.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Оборина О.В.
Биология
Димина О.Н.
7В-17В-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Жигайлова О.К.
География
Муединова Т.Н.
Физика
Черноус А.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
История
Салошина В.А.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
3
История
Исакова З.С.
Литература
Гончар Л.А.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Курс "Крымоведение"
Голубцов А.Ю.
Математика
Аблякимова Э.З.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Математика
Оборина О.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Математика
Копица С.П.
Искусство
Шайко И.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
11А-111А-2
ИнформатикаИнформатика
Черноус А.В.Аккиев Р.А.
4
Рус. яз.
Чёрная М.В.
История
Исакова З.С.
Математика
Муединова Н.Н.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Физика
Черноус А.В.
Обществознание
Салошина В.А.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Математика
Оборина О.В.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Биология
Димина О.Н.
География
Голубцов А.Ю.
5
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
История
Исакова З.С.
Физкультура
Галкин Р.О.
География
Муединова Т.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Обществознание
Салошина В.А.
Физика
Черноус А.В.
Математика
Оборина О.В.
8А-18А-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Биология
Димина О.Н.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
География
Голубцов А.Ю.
МХК
Шайко И.В.
6
Литература
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Технология
Муратова Л.Р.
Обществознание
Исакова З.С.
География
Муединова Т.Н.
Биология
Димина О.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
9А-19А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
География
Голубцов А.Ю.
Математика
Аблякимова Э.З.
Математика
Копица С.П.
7 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---
Музыка
Дадоева Э.Ш.
-x- -x-
География
Муединова Т.Н.
Биология
Димина О.Н.
---
С
Р
1
ОДНКНР
Фуглева Т.Ф.
Математика
Муединова Н.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Курс "Биология"
Димина О.Н.
История
Исакова З.С.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
7В-17В-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Математика
Оборина О.В.
География
Муединова Т.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
География
Голубцов А.Ю.
Физика
Черноус А.В.
Литература
Мурадова Л.А.
2
Математика
Муединова Н.Н.
ИЗО
Муратова Л.Р.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
7А-17А-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Литература
Попкова И.В.
История
Исакова З.С.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Копица С.П.
История
Фуглева Т.Ф.
Физкультура
Голиков С.Н.
Физика
Черноус А.В.
3
География
Муединова Т.Н.
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Оборина О.В.
7Б-17Б-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Обществознание
Исакова З.С.
8А-18А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
Биология
Димина О.Н.
Физика
Черноус А.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Право
Аккиев Р.А.
Математика
Копица С.П.
4
ИЗО
Муратова Л.Р.
ОДНКНР
Фуглева Т.Ф.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Биология
Димина О.Н.
Литература
Абдураманова Г.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
7А-17А-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Математика
Оборина О.В.
7В-17В-2
Курс "Крымоведение"Родной яз. (КТЛ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Литература
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
Математика
Аблякимова Э.З.
5
Рус. яз.
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Литература
Гончар Л.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Биология
Димина О.Н.
Физика
Черноус А.В.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Математика
Оборина О.В.
География
Муединова Т.Н.
История
Исакова З.С.
История
Фуглева Т.Ф.
Физкультура
Голиков С.Н.
Литература
Попкова И.В.
11А-111А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
6
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
География
Муединова Т.Н.
ОДНКНР
Фуглева Т.Ф.
Литература
Гончар Л.А.
Биология
Димина О.Н.
Литература
Чёрная М.В.
7А-17А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
Физика
Черноус А.В.
История
Исакова З.С.
8Б-18Б-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Математика
Копица С.П.
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
7 -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Физика
Черноус А.В.
---
Биология
Димина О.Н.
8Б-18Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
-x- -x- ---
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Ч
Т
1
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
Обществознание
Салошина В.А.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Литература
Чёрная М.В.
Литература
Мурадова Л.А.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
История
Исакова З.С.
Математика
Муединова Н.Н.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Литература
Попкова И.В.
Физкультура
Голиков С.Н.
Обществознание
Аккиев Р.А.
2
Математика
Муединова Н.Н.
Биология
Димина О.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
История
Салошина В.А.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Литература
Чёрная М.В.
История
Исакова З.С.
Математика
Копица С.П.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
3
Рус. яз.
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Муединова Н.Н.
История
Салошина В.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Литература
Попкова И.В.
Математика
Оборина О.В.
Биология
Димина О.Н.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Курс "МХК"
Шайко И.В.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
Биология
Димина О.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Обществознание
Исакова З.С.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
История
Салошина В.А.
Математика
Копица С.П.
5
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Голиков С.Н.
Физкультура
Ионкина Н.С.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Физкультура
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Оборина О.В.
История
Салошина В.А.
История
Исакова З.С.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Биология
Димина О.Н.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
Литература
Мурадова Л.А.
6
Физкультура
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
Биология
Димина О.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
История
Исакова З.С.
Технология
Муратова Л.Р.
Физкультура
Галкин Р.О.
7Б-17Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Литература
Мурадова Л.А.
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Литература
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Математика
Копица С.П.
Математика
Аблякимова Э.З.
История
Салошина В.А.
7 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- ---
Рус. яз.
Чёрная М.В.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Литература
Попкова И.В.
---
П
Т
1
Физкультура
Голиков С.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
6Б-16Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Велиева А.К.
Математика
Оборина О.В.
Физкультура
Галкин Р.О.
Обществознание
Фуглева Т.Ф.
Математика
Копица С.П.
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
Обществознание
Аккиев Р.А.
2
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Гончар Л.А.
5В-15В-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Акимова З.Р.Велиева А.К.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
ИЗО
Муратова Л.Р.
География
Муединова Т.Н.
Математика
Оборина О.В.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Математика
Муединова Н.Н.
Математика
Копица С.П.
Обществознание
Фуглева Т.Ф.
Право
Аккиев Р.А.
11А-111А-2
ФизкультураФизкультура
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
3
Рус. яз.
Чёрная М.В.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Гончар Л.А.
Физкультура
Галкин Р.О.
Математика
Аблякимова Э.З.
История
Салошина В.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Математика
Оборина О.В.
Биология
Димина О.Н.
Математика
Муединова Н.Н.
Химия
Голикова А.П.
Физкультура
Голиков С.Н.
Инд. проект
Аккиев Р.А.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
4
Технология
Муратова Л.Р.
5Б-15Б-2
Родной яз. (РЯ)Родной яз. (КТЯ)
Акимова З.Р.Абдураманова Г.А.
Математика
Муединова Н.Н.
Физкультура
Галкин Р.О.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Литература
Чёрная М.В.
География
Муединова Т.Н.
Математика
Оборина О.В.
7В-17В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
8А-18А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мустафаева Л.С.
Биология
Димина О.Н.
История
Фуглева Т.Ф.
Химия
Голикова А.П.
Литература
Попкова И.В.
Математика
Копица С.П.
5
Математика
Муединова Н.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Акимова З.Р.
История
Салошина В.А.
Литература
Абдураманова Г.А.
6В-16В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЯ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Математика
Оборина О.В.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
География
Муединова Т.Н.
Химия
Голикова А.П.
Рус. яз.
Чёрная М.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
История
Фуглева Т.Ф.
Математика
Аблякимова Э.З.
6 -x- -x- -x-
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Физкультура
Голиков С.Н.
7А-17А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
История
Салошина В.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Физкультура
Галкин Р.О.
Химия
Голикова А.П.
География
Муединова Т.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Обществознание
Аккиев Р.А.
Литература
Мурадова Л.А.
7 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Расписание составлено с помощью FET 5.47.0 20.11.2020 14:23

наверх