МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК
10А 11А
П
Н
1
Математика
Аблякимова Э.З.
Литература
Абдураманова Г.А.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
6А-16А-2
КрымоведениеРодной яз. (КТЯ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
История
Исакова З.С.
Музыка
Шайко И.В.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Литература
Попкова И.В.
Физ-ра
Голиков С.Н.
Физика
Черноус А.В.
35
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Биология
Димина О.Н.
45
Кр.тат. яз.
Велиева А.К.
2
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Крымоведение
Голубцов А.Ю.
Музыка
Шайко И.В.
География
Муединова Т.Н.
50
Химия
Голикова А.П.
39
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
35
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Биология
Димина О.Н.
45
3
Литература
Абдураманова Г.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Физ-ра
Голиков С.Н.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Крымоведение
Голубцов А.Ю.
Физика
Черноус А.В.
35
География
Муединова Т.Н.
50
Биология
Димина О.Н.
45
Рус. яз.
Попкова И.В.
Обществозн.
Исакова З.С.
Химия
Голикова А.П.
39
4
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Литература
Егорова О.А.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Математика
Гончар Л.А.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
География
Муединова Т.Н.
50
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физика
Черноус А.В.
35
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Биология
Димина О.Н.
45
Химия
Голикова А.П.
39
11А-111А-2
Физ-раФиз-ра
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
5
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Егорова О.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
6В-16В-2
КрымоведениеРодной яз. (КТЯ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Физика
Черноус А.В.
35
География
Муединова Т.Н.
50
Химия
Голикова А.П.
39
Литература
Попкова И.В.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Физ-ра
Голиков С.Н.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
6
Физ-ра
Галкин Р.О.
5Б-15Б-2
КрымоведениеРодной яз. (КТЯ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Биология
Димина О.Н.
45
Физ-ра
Голиков С.Н.
Математика
Гончар Л.А.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Физика
Черноус А.В.
35
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Попкова И.В.
География
Муединова Т.Н.
50
ОБЖ
Домашенко Н.М.
10А-110А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
7 -x- -x- -x- --- --- --- --- ---
Физ-ра
Голиков С.Н.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Физ-ра
Галкин Р.О.
География
Муединова Т.Н.
50
Литература
Мурадова Л.А.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
В
Т
1
Курс "Биология"
Димина О.Н.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
История
Исакова З.С.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Литература
Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Егорова О.А.
7А-17А-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Геометрия
Муединова Н.Н.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Физ-ра
Голиков С.Н.
История
Фуглева Т.Ф.
Литература
Попкова И.В.
Астрономия
Черноус А.В.
35
Алгебра
Копица С.П.
2
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Физ-ра
Голиков С.Н.
География
Муединова Т.Н.
50
Математика
Гончар Л.А.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Геометрия
Муединова Н.Н.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Попкова И.В.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Физика
Черноус А.В.
35
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Рус. яз.
Мурадова Л.А.
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
3
История
Фуглева Т.Ф.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Литература
Мурадова Л.А.
География
Муединова Т.Н.
50
Биология
Димина О.Н.
45
История
Исакова З.С.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Геометрия
Муединова Н.Н.
Литература
Попкова И.В.
Алгебра
Аблякимова Э.З.
Физика
Черноус А.В.
35
Алгебра
Копица С.П.
11А-111А-2
Физ-раФиз-ра
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
4
Музыка
Дадоева Э.Ш.
История
Исакова З.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
6В-16В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЛ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Технология
Муратова Л.Р.
8А-18А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мурадасилова Н.А.
Алгебра
Муединова Н.Н.
География
Муединова Т.Н.
50
История
Фуглева Т.Ф.
Геометрия
Копица С.П.
11А-111А-2
ИнформатикаИнформатика
Черноус А.В.Аккиев Р.А.
24
5
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Математика
Копица С.П.
6Б-16Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЛ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Математика
Гончар Л.А.
Алгебра
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Литература
Попкова И.В.
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
География
Муединова Т.Н.
50
10А-110А-2
Физ-раФиз-ра
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
МХК
Шайко И.В.
6
Математика
Аблякимова Э.З.
Физ-ра
Галкин Р.О.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Математика
Копица С.П.
Биология
Димина О.Н.
45
Литература
Мурадова Л.А.
География
Муединова Т.Н.
50
Алгебра
Муединова Н.Н.
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Литература
Попкова И.В.
Физ-ра
Голиков С.Н.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
7 -x- -x- -x- --- --- ---
Технология
Муратова Л.Р.
География
Муединова Т.Н.
50
Алгебра
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Алгебра
Аблякимова Э.З.
10А-1
Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.
Литература
Олефиренко А.В.
С
Р
1
Физ-ра
Галкин Р.О.
Литература
Абдураманова Г.А.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Мурадова Л.А.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
История
Исакова З.С.
7Б-17Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Биология
Димина О.Н.
45
Алгебра
Муединова Н.Н.
История
Фуглева Т.Ф.
Геометрия
Аблякимова Э.З.
Физика
Черноус А.В.
35
География
Голубцов А.Ю.
50
2
Литература
Абдураманова Г.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Егорова О.А.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
6Б-16Б-2
КрымоведениеРодной яз. (КТЯ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Физ-ра
Галкин Р.О.
7А-17А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мустафаева Л.С.
Алгебра
Муединова Н.Н.
8А-18А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
Биология
Димина О.Н.
45
Рус. яз.
Попкова И.В.
История
Фуглева Т.Ф.
Химия
Голикова А.П.
39
Физика
Черноус А.В.
35
3
Математика
Аблякимова Э.З.
Биология
Димина О.Н.
45
ОДНКНР
Исакова З.С.
Литература
Мурадова Л.А.
Математика
Гончар Л.А.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Алгебра
Муединова Н.Н.
Физ-ра
Галкин Р.О.
8А-18А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Химия
Голикова А.П.
39
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
Рус. яз.
Попкова И.В.
МХК
Шайко И.В.
11А-111А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
4
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Математика
Аблякимова Э.З.
6А-16А-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЛ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Математика
Гончар Л.А.
Физика
Черноус А.В.
35
История
Исакова З.С.
Алгебра
Муединова Н.Н.
8Б-18Б-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
Химия
Голикова А.П.
39
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
География
Голубцов А.Ю.
50
Кр.тат. лит.
Велиева А.К.
5
Крымоведение
Голубцов А.Ю.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
История
Исакова З.С.
История
Фуглева Т.Ф.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Мурадова Л.А.
Биология
Димина О.Н.
45
Физика
Черноус А.В.
35
Геометрия
Муединова Н.Н.
8Б-18Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Геометрия
Аблякимова Э.З.
Химия
Голикова А.П.
39
Кр.тат. яз.
Велиева А.К.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
6 -x- -x-
5В-15В-2
КрымоведениеРодной яз. (КТЯ)
Голубцов А.Ю.Мурадова Л.А.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
История
Фуглева Т.Ф.
Технология
Муратова Л.Р.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Биология
Димина О.Н.
45
Химия
Голикова А.П.
39
Геометрия
Муединова Н.Н.
9А-19А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Алгебра
Аблякимова Э.З.
10А-110А-2
ИнформатикаИнформатика
Черноус А.В.Аккиев Р.А.
35
ОБЖ
Домашенко Н.М.
7 -x- -x- -x- --- --- --- --- --- -x- -x-
Алгебра
Аблякимова Э.З.
9Б-19Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
10А-2
Англ. яз.
Мустафаева Л.С.
История
Фуглева Т.Ф.
Ч
Т
1
Математика
Аблякимова Э.З.
ОДНКНР
Исакова З.С.
5В-15В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
История
Фуглева Т.Ф.
Физ-ра
Голиков С.Н.
Технология
Муратова Л.Р.
Литература
Егорова О.А.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Биология
Димина О.Н.
45
Геометрия
Муединова Н.Н.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Литература
Попкова И.В.
Литература
Мурадова Л.А.
Геометрия
Копица С.П.
2
Физ-ра
Галкин Р.О.
Математика
Аблякимова Э.З.
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
6Б-16Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Геометрия
Муединова Н.Н.
Обществозн.
Исакова З.С.
История
Фуглева Т.Ф.
Биология
Димина О.Н.
45
Литература
Попкова И.В.
Физ-ра
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Мурадова Л.А.
Алгебра
Копица С.П.
3
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Технология
Муратова Л.Р.
6В-16В-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Жигайлова О.К.
Алгебра
Муединова Н.Н.
Литература
Олефиренко А.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
История
Фуглева Т.Ф.
Биология
Димина О.Н.
45
Геометрия
Аблякимова Э.З.
Физика
Черноус А.В.
35
Алгебра
Копица С.П.
4
Технология
Муратова Л.Р.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Литература
Егорова О.А.
6А-16А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
История
Фуглева Т.Ф.
Математика
Гончар Л.А.
Обществозн.
Исакова З.С.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Алгебра
Муединова Н.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Искусство
Шайко И.В.
Биология
Димина О.Н.
45
Алгебра
Копица С.П.
Физика
Черноус А.В.
35
5
История
Фуглева Т.Ф.
5Б-15Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
5В-15В-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЛ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Технология
Муратова Л.Р.
Математика
Гончар Л.А.
История
Исакова З.С.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Физика
Черноус А.В.
35
Алгебра
Муединова Н.Н.
Геометрия
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Алгебра
Копица С.П.
11А-111А-2
Физ-раФиз-ра
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
6
5А-15А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Жигайлова О.К.Мустафаева Л.С.
Технология
Муратова Л.Р.
---
Математика
Копица С.П.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Обществозн.
Исакова З.С.
Рус. яз.
Егорова О.А.
Геометрия
Муединова Н.Н.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
Физика
Черноус А.В.
35
Рус. яз.
Попкова И.В.
Искусство
Шайко И.В.
10А-110А-2
Физ-раФиз-ра
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
7 -x- -x- -x- --- --- ---
7А-17А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Алгебра
Муединова Н.Н.
Физ-ра
Голиков С.Н.
ОБЖ
Домашенко Н.М.
-x- -x-
Обществозн.
Исакова З.С.
-x-
П
Т
1
Биология
Димина О.Н.
45
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Математика
Копица С.П.
Литература
Мурадова Л.А.
География
Муединова Т.Н.
50
Литература
Егорова О.А.
7Б-17Б-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мурадасилова Н.А.
8А-18А-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
История
Фуглева Т.Ф.
Литература
Попкова И.В.
Алгебра
Аблякимова Э.З.
10А-110А-2
Физ-раФиз-ра
Галкин Р.О.Голиков С.Н.
Литература
Олефиренко А.В.
2
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
География
Муединова Т.Н.
50
Математика
Аблякимова Э.З.
Математика
Копица С.П.
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Рус. яз.
Егорова О.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Химия
Голикова А.П.
39
Физ-ра
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
9Б-19Б-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
10А-110А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Литература
Олефиренко А.В.
3
ОДНКНР
Фуглева Т.Ф.
5Б-15Б-2
Курс "Биология"Родной яз. (КТЛ)
Димина О.Н.Мурадова Л.А.
Математика
Аблякимова Э.З.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Рус. яз.
Егорова О.А.
7А-17А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
Физ-ра
Галкин Р.О.
География
Муединова Т.Н.
50
Химия
Голикова А.П.
39
9А-19А-2
ИнформатикаАнгл. яз.
Аккиев Р.А.Мурадасилова Н.А.
Литература
Попкова И.В.
10А-110А-2
ТехнологияТехнология
Домашенко Н.М.Муратова Л.Р.
Геометрия
Копица С.П.
4
ИЗО
Муратова Л.Р.
Математика
Аблякимова Э.З.
Биология
Димина О.Н.
45
Литература
Мурадова Л.А.
Физ-ра
Голиков С.Н.
Математика
Гончар Л.А.
Физ-ра
Галкин Р.О.
Литература
Олефиренко А.В.
Рус. яз.
Попкова И.В.
География
Муединова Т.Н.
50
Химия
Голикова А.П.
39
9Б-19Б-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Алгебра
Копица С.П.
История
Фуглева Т.Ф.
5
Математика
Аблякимова Э.З.
ИЗО
Муратова Л.Р.
География
Муединова Т.Н.
50
Обществозн.
Фуглева Т.Ф.
Математика
Гончар Л.А.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Биология
Димина О.Н.
45
Рус. яз.
Олефиренко А.В.
Физ-ра
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Попкова И.В.
9А-19А-2
Англ. яз.Информатика
Ахтемова Н.Ю.Аккиев Р.А.
Химия
Голикова А.П.
39
Литература
Мурадова Л.А.
Алгебра
Копица С.П.
6
География
Муединова Т.Н.
50
Физ-ра
Галкин Р.О.
Физ-ра
Голиков С.Н.
Рус. яз.
Абдураманова Г.А.
Музыка
Дадоева Э.Ш.
Литература
Мурадова Л.А.
ИЗО
Муратова Л.Р.
Биология
Димина О.Н.
45
История
Фуглева Т.Ф.
8Б-18Б-2
Англ. яз.Информатика
Жигайлова О.К.Аккиев Р.А.
Алгебра
Аблякимова Э.З.
Рус. яз.
Попкова И.В.
Геометрия
Копица С.П.
11А-111А-2
Англ. яз.Англ. яз.
Ахтемова Н.Ю.Мустафаева Л.С.
7 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Расписание составлено с помощью FET 5.40.3 30.11.2019 21:15

наверх